BMB Service bvba -
uw partner voor:

 BMB Service bvba
Sportlaan 16 bus 3.2
3960 Bree (B)
Mobile: +32(0)475 83 47 08
E-mail: info@bmbservice.be

Disclaimer en Privacy Policy


A. Disclaimer

 

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities.

 

1. Website

 

De eigenaar van deze website is
BMB Service bvba, Sportlaan 16 bus 3.2, 3960 Bree, België

Tel: +32(0)475 834 708, E-mail: info@bmbservice.be, BTW: BE 0473 170 849.

 

Als u niet akkoord gaat met onderstaande voorwaarden wordt u verzocht de website te verlaten. BMB Service behoudt zich het recht voor deze voorwaarden periodisch aan te passen waarna de leden op de hoogte zullen worden gebracht van deze wijzigingen. Wanneer u na deze kennisgeving de website blijft gebruiken verklaart u zich akkoord met de doorgevoerde wijzigingen. BMB Service kan eventueel andere diensten aanbieden aan de gebruikers van deze site. In dat geval zullen de geldende voorwaarden apart worden medegedeeld.

 

2. Toegankelijkheid

 

BMB Service probeert zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag toegankelijk te houden, nochtans kan het gebeuren dat de website ontoegankelijk is voor een korte periode omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen.

 

3. Verantwoordelijkheid

 

BMB Service weerlegt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website en de aangeboden informatie. BMB Service verzekert niet dat de informatie op deze website correct, compleet of actueel is. Alle informatie, producten en diensten op deze website kunnen fouten bevatten. De gebruiker wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 

4. Derde partijen


U kan via deze website in contact komen met derde partijen via links die in deze website zijn opgenomen. U verklaart zich akkoord met het feit dat deze communicatie enkel tussen u en deze derde partij wordt gevoerd en dat BMB Service hier geen deel van uitmaakt en dat u niemand verantwoordelijk zal stellen mocht deze communicatie tot schade lijden.


De website kan links bevatten naar andere websites door derde partijen beheerd. BMB Service kan geen permanente controle op deze sites uitoefenen. Het opnemen van deze links betekent niet dat BMB Service akkoord gaat met de inhoud en BMB Service vertegenwoordigt onder geen beding deze derde partij.

 

5. Copyright


U mag geen enkele inhoud (informatie, diensten, software, producten) van deze website kopiëren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van BMB Service. Als u materiaal van derden wenst te gebruiken dient u de copyright eigenaar te contacteren. De inhoud van deze website wordt beschermd door de auteursrechten van BMB Service.

 

6. Systeem integriteit


U mag niet tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website en geen actie ondernemen om een disproportionele grote belasting voor de website te vormen.

 

7. Bevoegde wethouder


Deze voorwaarden en condities vallen onder Belgische wetgeving. Enige betwisting zal worden behandeld door de rechtbank van Tongeren.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

B. Privacy verklaring

 

1. Privacyverklaring

 

BMB Service draagt zorg voor uw privacy. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. In dit geval handelt BMB Service daarbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). De persoonlijke gegevens beperken zich enkel tot uw e-mailadres.

 

2. Verantwoordelijke

 

De verantwoordelijke voor de verwerking is BMB Service bvba; Sportlaan 16 bus 3.2, 3960 Bree, België.

 

3. Kennisname


U kan van deze persoonsgegevens kennis nemen door een aanvraag te richten aan BMB Service (brief, fax of e-mail) en ze, indien nodig, doen verbeteren of verwijderen. Indien u niet gecontacteerd wenst te worden in het kader van email marketing, zullen uw gegevens op uw verzoek kosteloos uit de betrokken lijsten worden

 

4. Cookies


Wij gebruiken cookies om uw toekomstig bezoek aan onze site vlotter te laten verlopen. Een cookie is een klein stukje tekst dat op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies worden veel gebruikt om een hoger functionaliteit, en dus betere dienst, aan de bezoekers te kunnen aanbieden. [U kan het gebruik van cookies uitschakelen, al leidt dit er wel toe dat effecten opsommen die ten gevolge van het uitschakelen van cookies worden veroorzaakt.]

 

5. Veiligheid

 

BMB Service verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

 

6. Toestemming


Door u akkoord te verklaren met deze voorwaarden en condities geeft u ook uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

 

"Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kunnen uw persoonsgegevens worden opgenomen in onze bestanden. U kan van deze persoonsgegevens kennis nemen door een aanvraag te richten aan BMB Service en ze, indien nodig, doen verbeteren of verwijderen. Indien u niet gecontacteerd wenst te worden in het kader van email marketing, zullen uw gegevens op uw verzoek kosteloos uit de betrokken lijsten worden geschrapt.

 

BMB Service behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 26/01/2007.